fbpx

Pályázatok

Adatgazdaság digitalizációs összefüggései pályázati felhívás

Pályázati felhívás
Digitalizációval és adattal összefüggő szakdolgozatokra, diplomamunkákra és doktori disszertációkra

A Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. pályázatot hirdet egyetemisták, frissen végzett pályakezdők számára

adatgazdaság digitalizációs összefüggései

témakörében.

A program célja a témát kutató hallgatók elismerése, a téma iránti kutatási kedv, motiváció növelése, ezáltal digitalizáció- és adattudatos hallgatók képzésének erősítése, illetve a hazai felsőoktatásban és tudományos pályán tevékeny szakemberek utánpótlásának támogatása.

A pályázatok beérkezési határideje: 2022. február 28.

I. Pályázók köre
A pályázatra olyan aktív vagy passzív jogviszonnyal rendelkező egyetemista (graduális/PhD) hallgatók, doktorjelöltek és frissen végzett pályakezdők jelentkezését várjuk, akik szakdolgozatukat/diplomamunkájukat/doktori disszertációjukat digitalizáció és adat témaköréhez kapcsolódó témában készítették. A pályázatra minden tudományterület képviselői jelentkezhetnek.

II. Pályázat benyújtásának követelményei
Pályázni olyan – már elkészült – szakdolgozattal, diplomamunkával vagy doktori disszertációval lehet, amely 2020. januárja után került megvédésre, és amely a digitalizáció és adat témaköréhez kapcsolódó témákban, például a következő témákban készült:

 • Blockchain
 • Digitális hálózatkutatás
 • Digitális állam, digitális szuverenitás
 • Mesterséges intelligencia, új technológiák
 • Okos város, okos vidék, digitális agrárium
 • Digitális oktatás, kompetenciafejlesztés

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

 • Pályázó neve
 • Pályázó képző intézménye, tanszéke, illetve képzése (amely keretében a szakdolgozat/doktori disszertáció készült)
 • Tudományterület megjelölése
 • Szakdolgozat/doktori disszertáció teljes címe, a védés dátuma
 • Absztrakt (0,5-1 oldal terjedelemben)
 • A teljes szakdolgozat vagy doktori disszertáció PDF formátumban
 • Szakmai önéletrajz
 • Publikációs jegyzék MTMT alapján (ha van)

III. Díjazás
A pályamunkák díjazása tudományterületenként szekciókra osztva, az alábbiak szerint történik:
Szakdolgozat esetén:

 • 1.hely: 300.000 Ft és szakmai gyakorlati lehetőség a Digitális Jólét Nonprofit Kft.-nél,
 • 2.hely: 200.000 Ft,
 • 3.hely: 100.000 Ft.

Doktori disszertáció esetén:

 • 1.hely: 600.000 Ft és szakmai gyakorlati lehetőség a Digitális Jólét Nonprofit Kft.-nél,
 • 2.hely: 400.000 Ft,
 • 3.hely: 200.000 Ft.

Több díjazott is lehetséges a beérkezett pályázatok függvényében. A kiemelkedő pályamunkák a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. ügyvezetőjének döntése alapján különdíjakkal és elismerésekkel is jutalmazhatók.
A pályadíj adó- és járulékköteles jövedelem.

IV. Pályázatok elbírálása
A dolgozatokat az adott terület kiemelkedő szakembereiből álló Bíráló Bizottság értékeli. A dolgozatokat a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. képviselői, továbbá esetlegesen további, a szakterületen érintett szakemberek anonim módon értékelik. Az értékelés alapján a Bíráló Bizottság tesz javaslatot a pályadíjak odaítélésére, illetve a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. ügyvezetője részére különdíj vagy egyéb elismerés odaítélésének lehetőségére.
Eredményhirdetés: 2022. március 30.

V. Pályázat benyújtása
A pályázati anyagokat a palyazat@hunexpert.hu e-mail címre kérjük beküldeni elektronikus úton, a beérkezésről visszaigazoló e-mailt küld a pályázatot lebonyolító szervezet, a Hunexpert Magyar Szakértői Rendszer Kft.
A beküldéssel a pályázó elfogadja a Hunexpert Kft. pályázatokra vonatkozó Adatkezelési tájékoztatóját.

VI. Pályamunkák felhasználására vonatkozó információk
A pályázatot hirdető Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. a pályázaton beérkező szakdolgozatokat, doktori disszertációkat nem teszi közzé, nem publikálja, tevékenysége fejlesztéséhez kapcsolódó további célokra nem használja fel.

VII. Pályázati kapcsolattartás
A pályázat ügyében további felvilágosítás az info@hunexpert.hu címen kérhető.

VIII. Kiegészítések, gyakran ismételt kérdések:

 • Lehet-e pályázni TDK dolgozattal?
  Igen, amennyiben a dolgozat 2020 januárja után került bemutatásra Tudományos Diákköri Konferencián.
 • A szakdolgozat/diplomamunka/doktori disszertáció már leadásra került, de a pályázat beadási határideje előtt nem fog megvalósulni a védés. Pályázhat-e?
  Igen.
 • Angol nyelvű dolgozattal lehet-e pályázni?
  Igen.