fbpx

Pályázatok

Közigazgatási jog digitalizációs vonatkozása pályázat

A Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a
közigazgatási jogot kutató fiatal szakértők számára
Közigazgatási jog és a digitalizáció
témában.

A program célja a felsőoktatási intézmények közigazgatási jogi tanszékein kutató graduális hallgatók, doktoranduszok, doktorjelöltek ösztönzése, támogatás nyújtása kiemelten a
közigazgatási jog és digitalizáció kapcsolatának kutatásához.

A pályázatok beérkezési határideje: 2022. február 20.

I. Pályázók köre
A programban a következő tanszékek által ajánlott jogász egységes, osztatlan képzésben/állam- vagy jogtudományi doktori képzésben (PhD) résztvevő hallgatók, doktorjelöltek vehetnek részt:

 • Pécsi Tudományegyetem Közigazgatási Jogi Tanszék;
 • Károli Gáspár Református Egyetem Közigazgatási Jogi Tanszék;
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Közigazgatási Jogi Tanszék;
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közigazgatási Jogi Tanszék;
 • Miskolci Egyetem Közigazgatási Jogi Tanszék;
 • Széchenyi István Egyetem Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék;
 • Debreceni Egyetem Közigazgatási Jogi Tanszék.

II. Pályázat benyújtásának követelményei
A tanszékek által támogatásra javasolt hallgatók a megadott témakörön belül dolgozzák ki szakmai programjukat. Pályázni bármilyen kutatói tevékenység támogatására lehet, amely
kapcsolódik a következő célhoz:

 • a közigazgatási jog és digitalizáció kapcsolatának vizsgálata, a közigazgatási jog vizsgálata
  digitalizáció szempontjából

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

 • Hallgató neve
 • Hallgató képző intézménye, tanszéke, illetve képzése
 • Támogatandó kutatási tevékenység megnevezése
 • Kutatási terv/munkaterv/szakmai program leírása (~1000 szó)
 • Szakmai önéletrajz
 • Publikációs jegyzék MTMT alapján (ha van)
 • Szakmai ajánlólevél a pályázó tanszékétől

III. Pályázat futamideje
A támogatás kezdő időpontja 2022. április 1.
A támogatás 2022. április 1. és augusztus 31. között megvalósuló kutatói tevékenységhez
vehető igénybe.

IV. Támogatás összege
A támogatásra szánt keretösszeg 21 000 000 Ft.
Egy egyetemi tanszék összesen 3 000 000 Ft támogatásban részesülhet, 1 hallgatóra/ doktoranduszra/doktorjelöltre eső támogatás összege nem haladhatja meg az 1 500 000 Ft-ot.

V. A támogatás elszámolása
A sikeres pályázó szöveges, szakmai beszámoló elkészítésére köteles a támogatás futamideje alatt megvalósult kutatói munkájáról.

A sikeres pályázó kutatási eredményeit prezentálja a Moór Gyula Digitális Jog-és Államtudományi Szakkollégium tagjai számára, a sikeres pályázó vállalja a Szakkollégium tevékenységében való részvételt.

A sikeres pályázók munkájának szakmai vezetését az adott felsőoktatási intézmény közigazgatási jogi tanszéke végzi. A pályázat lebonyolítását a Hunexpert Magyar Szakértői Rendszer Kft. látja el.

VI. Pályázat benyújtása
A pályázati anyagokat elektronikus úton a palyazat@hunexpert.hu e-mail címre kérjük beküldeni. A beérkezésről visszaigazoló e-mail kerül kiküldésre a pályázó részére. A beküldéssel a pályázó elfogadja a Hunexpert Kft. pályázatokra vonatkozó Adatkezelési tájékoztatóját.

VII. Pályázati kapcsolattartás
A pályázat ügyében további felvilágosítás az info@hunexpert.hu címen kérhető.