fbpx

Nyereményjáték Szabályzat 2022-06-1

Nyereményjáték – Játékszabályzat

 

I. A nyereményjáték szervezője

A Hunexpert Magyar Szakértői Rendszer Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.; Cg. 11-09-026814; a továbbiakban: “Szervező”)

II. A játékban résztvevő személyek

A nyereményjátékon azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik teljesítik a Szervező által működtetett https://hunexpert.hu/ honlapon a szakértőkre vonatkozó második körös regisztrációt a Nyereményjáték időtartama alatt és egyidejűleg elfogadja a jelen Játékszabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat).

III. A játékban nem vehetnek részt:

3.1. a Szervező alkalmazottai, illetve a Nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1)).

3.2. a Szervezővel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a játék időtartama alatt a Szervezővel megkötött szerződés teljesítése során a Szervező bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a játékban.

IV. Kizárás

A Szervező kizárhatja a játékból azt a résztvevőt, aki bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi feltételeknek, és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos feltételeknek. Kizárja továbbá a Szervező a nyereményjátékból azt a személyt, aki szerzői jogi jogsértést követ el, és ezzel, vagy egyéb módon kárt okoz. Ilyen esetekre vonatkozóan a Szervező kizárja felelősségét.

V. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2022. június 1. és 2022. augusztus 31. között zajlik.

VI. A Nyereményjáték menete

A Nyereményjátékban résztvevő feladata, hogy a megadott időszak alatt a Szervező által működtetett https://hunexpert.hu/ honlapon a szakértőkre vonatkozó első és második körös regisztrációt teljesítse.

VII. A nyeremények átvétele

A Szervező a nyerteseket az eredményhirdetést követő 5 (öt) naptári napon belül, a nyertes játékos által megadott e-mailben megkeresi a nyeremény átvételével kapcsolatos adatok egyeztetése céljából. Amennyiben a Szervező a nyertes által megadott e-mail címen nem tudja elérni a nyerteseket, úgy ennek következményét az adatszolgáltató viseli. A nyeremények átadására a Falk1 Rendezvényközpontban (1055 Budapest, Falk Miksa u. 1.) kerül sor.

Abban az esetben, ha a nyertes nem elérhető a megadott e-mail címen, akkor a Szervező, illetve megbízottja az e-mail kézbesítésétől számított további 4 (négy) naptári napon belül újabb kísérletet tesz a nyertessel való kapcsolatfelvételre e-mail útján.

Amennyiben a nyertes az első értesítést követően 10 (tíz) naptári napon belül nem jelentkezik, vagy nem érhető el ez idő alatt, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül. Ez a határidő jogvesztő jellegű.

Ha a nyereményre jogosult Játékos bármilyen okból kizárásra kerül, a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen jogosult helyett a sorsolás időpontjában a nyertessel azonos módon kiválasztott tartalék nyertes közül sorrendben az első kapja meg a nyereményt.

VIII. Nyeremény

A Szervező a játékban résztvevők közül sorsol ki 2 (kettő) nyertest.

A nyertesek 1-1 40.000,- Ft értekű, egyénileg összeállítható könyvcsomag nyereményre jogosultak.

IX. Információ a Játékról

A játékban résztvevők a játék meghirdetésétől kezdődően a játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információért kérdéseiket elküldhetik az info@hunexpert.hu e-mail címre. Beérkezett kérdésekre 2 (kettő) munkanapon belül válaszolunk. További információkért a+36-20/2854507 telefonszámon állunk az érdeklődők rendelkezésére, további információk a https://hunexpert.hu/ internetes honlapon, illetve a https://www.facebook.com/hunexpert oldalon olvashatók.

Az átvett nyeremények kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább, és nem ruházhatók át. A nyeremények készpénzre nem válthatók. A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen Szabályzatot, amely megtalálható a https://hunexpert.hu/ honlapon is.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat módosítására, illetve kiegészítésére.

 

Budapest, 2022. június 1.

Hunexpert Magyar Szakértői Rendszer Korlátolt Felelősségű Társaság